Technologie

Nowoczesna i unikalna technologia, pozwala nam oferować produkty najwyższej jakości

Naszym wyróżnikiem jest Kadra zatrudnionych specjalistów, która w połączeniu z nowoczesną i unikalną technologią, pozwala nam oferować produkty najwyższej jakości. Poniżej przedstawiamy Państwu wybrane rozwiązania, którymi posługujemy się w naszej codziennej pracy:

CAD-CAM – nowoczesny system wspomagania projektowania ortez firmy RODIN 4D

Firma V!GO jako jedna z pierwszych w Polsce i Europie stosuje to rozwiązanie do wykonywania ortez typu DAFO, AFO, GRAFO, KAFO, GORSETÓW ORTOPEDYCZNYCH I KASKÓW KOREKCYJNYCH

CAD-CAM (CAD-ComputerAided Design – komputerowe wspomaganie projektowania, CAMComputerAided Manufacturing – komputerowe wspomaganie wytwarzania) to ultranowoczesny system, dzięki któremu pobieranie miar jest nie tylko szybkie i łatwe, ale także bardzo pomocne w projektowaniu indywidualnego kształtu danej ortezy, której cyfrowy obraz widoczny jest na ekranie monitora.

Działanie systemu opiera się na trzech podstawowych elementach:

DIGITALIZACJA

Polega na skanowaniu ciała Pacjenta przy pomocy skanera elektromagnetycznego lub laserowego. Ten sposób pobierania miary jest wysoko ceniony przez środowisko medyczne jak i samych Pacjentów. Użycie tej metody jest komfortowe dla badanego i znacznie skraca cały proces konsultacyjny. W czasie rzeczywistym skanowana partia ciała ukazuje się na monitorze, co stanowi materiał do dalszej obróbki i pracy z systemem w celu wykonania zaopatrzenia.

OBRÓBKA CYFROWA W PROGRAMIE KOMPUTEROWYM RODIN 4D

Po zakończeniu skanowania obraz znajduje się w komputerze. Wykorzystując specjalistyczny program RODIN 4D ortotyk koryguje model danego pacjenta zgodnie z wytycznymi zespołu terapeutycznego oraz z kartą pomiarową zebraną podczas konsultacji. Bazując na powstałym skanie projektowany jest właściwy model ortezy, który będzie wykorzystywany w dalszym/następnym etapie produkcji.

Technologie3
Technologie 4

Oprogramowanie działa w czterech wymiarach. Oznacza to, że model ortezy można oglądać i oceniać w projekcji 3D oraz dodatkowo zajrzeć do jego wnętrza (projekcja 4D). Dzięki temu kształt ortezy jest bardzo precyzyjny, a zastosowana korekcja odpowiednia dla danego Pacjenta. Każdy fragment modelu można oglądać w dowolnym powiększeniu, a wszystko po to, by mieć pewność, że zaopatrzenie ortopedyczne wykonane jest poprawnie.

WYKONANIE POZYTYWU

Po zakończonym procesie projektowania system komputerowy przesyła plik danego pacjenta do wyposażonego w wieloosiowo pracujące dłuta i wiertła urządzenia jakim jest robot. Maszyna ta, wycina dany model ortezy w specjalnym materiale, nadając dokładnie taki sam kształt, jaki został określony w procesie projektowania. Gotowy model trafia do dalszej produkcji. Końcowym etapem jest nałożenie materiału termoplastycznego, z którego wykonana zostanie orteza. W zależności od potrzeb formowane są dodatkowe elementy ortez takie jak buciki wewnętrzne, peloty, miękkie wyściółki.

Technologie 5

L.A.S.A.R POSTURE 3D

Jednym z kluczowych czynników wpływających na poprawne dopasowanie ortez jest ich ustawienie statyczne, czyli dopasowanie osiowe i kątowe ortezy do postawy statycznej (pozycji narządu ruchu w spoczynku).

Jedną z najprostszych metod prawidłowego ustawienia statycznego jest ocena wizualna przez osobę wykonującą zaopatrzenie, a także opinia samego Użytkownika. Wiele może On powiedzieć o działaniu ortezy na podstawie własnych odczuć. Z naszych obserwacji wynika jednak, że nie zawsze ocena wzrokowa wystarczy – czasem kilku milimetrowe przesunięcie osiowe czy kątowe zmienia sposób działania zaopatrzenia. W przypadku utrudnionego kontaktu z Pacjentem Jego opinia może nie być miarodajna. By zatem mieć pewność, że wykonane indywidualnie zaopatrzenie spełnia wymagania statyczne w V!GO posługujemy się narzędziem L.A.S.A.R. Posture, również w jego najnowszym wydaniu 3D.

Urządzenie działa na zasadzie kamer, które rejestrują na żywo Pacjenta w pozycji stojącej na płycie pomiarowej. Kamery w czasie rzeczywistym przesyłają obraz do tabletu obsługiwanego przez ortotyka. Zmierzone wartości siły są przedstawiane w formie linii z milimetrową dokładnością. Rejestracja wektora sił odbywa się dla obydwu kończyn jednocześnie, dzięki czemu widoczne jest ich wzajemne oddziaływanie – zmiana obciążenia jednej kończyny skutkuje natychmiastową reakcją drugiej.

L.A.S.A.R Posture umożliwia sprawdzenie wpływu stabilizacji stawu za pomocą sił reakcyjnych. Siły te można badać przed wykonaniem zaopatrzenia jak i po założeniu ortez, a następnie – dzięki porównaniu tych wyników – określić czy kształt i kąt zgięcia w ortezie przyczynił się do pozytywnej zmiany ustawienia statycznego.

Dodatkowo urządzenie bada rozkład obciążenia bez i z ortezami, czyli pokazuje jak ortezy „dystrybuują” obciążenie (wagę Pacjenta) na podeszwowe części zaopatrzenia.

Urządzenia L.A.S.A.R Posture znajdują się na wyposażeniu wybranych oddziałów V!GO.

Orthotimer®

Ze względu na rosnącą potrzebę monitoringu Pacjentów korzystających z indywidualnych gorsetów ortopedycznych V!GO wprowadza do swoich produktów system mierzenia czasu używania zaopatrzenia Orthotimer®. Jest to znakomite narzędzie dla lekarzy i terapeutów do kontroli i weryfikacji zaleceń, które do tej pory opierały się na podstawie informacji od Pacjenta i Jego odczuć. Obiektywna ocena czasu stosowania terapii (używania zaopatrzenia) pozwalała na wiarygodnie stwierdzić czy Pacjent korzysta z zaopatrzenia ortopedycznego we właściwy sposób.

Z CZEGO SKŁADA SIĘ SYSTEM

Orthotimer® składa się z dwóch istotnych elementów.

Pierwszy z nich to mikro chip montowany w gorsecie. Jest on niewielkich rozmiarów, umieszczony w gorsecie w taki sposób, iż jest niewyczuwalny dla Użytkownika.
Chip reaguje w momencie założenia i używania gorsetu, przez cały czas zapisując parametry dotyczące czasu użytkowania.

Dane jakie zostają uzyskane to m.in.:

  • dni, w których korzystano z zaopatrzenia,
  • ilości godzin terapii w wybranych dniach,
  • średniej ilości godzin,
  • % oceny ilości dni z prawidłową terapią.

Drugim elementem jest czytnik danych wraz z oprogramowaniem komputerowym. Po ustalonym czasie stosowania gorsetu chip zostaje z niego wyjęty celem odczytu zapisanych danych, które następnie są przedstawiane w formie wykresu. Odczyt zajmuje kilka minut, a automatycznie generowany raport może zostać wysłany drogą elektroniczną do lekarza lub terapeuty prowadzącego danego Pacjenta.

JAK TO DZIAŁA

  1. Poinformuj V!GO o Pacjencie dla którego mamy wykonać gorset z chipem – zostanie on umieszczony w zaopatrzeniu na etapie produkcji
  2. Ustal czas po jakim chcesz otrzymać dane zapisane na chip-ie.
  3. Zaprosimy Pacjenta do oddziału V!GO – odczytamy dane, wygenerujemy raport, a następnie prześlemy go do Ciebie w formie przyjaznego wykresu.

Usługa systemu Orthotimer® realizowana jest przez VIGO-Ortho Polska z wybranymi Partnerami Medycznymi, wg indywidulanie ustalonych zasad.

BodyMap®

System BodyMap® przeznaczony jest do utrwalania kształtu tułowia, w przypadku pobierania miar dla Pacjentów leżących lub poruszających się na wózku (bez pionizacji).

Dzięki stosowanemu przez V!GO systemowi BodyMap® wraz z elementem skanowania CAD-CAM, możliwe jest wykonanie gorsetu przy pomocy pobrania miary w pozycji leżącej.

System zwiększa komfort Pacjenta oraz pozwala uzyskać optymalną, fizjologiczną korekcję w elongacji.

Wykorzystując metodę podciśnieniową w materacu BodyMap® możliwe jest uzyskanie trójwymiarowego obrazu pleców pacjenta w pozycji leżącej, które może zostać wykorzystane przy produkcji indywidualnego zaopatrzenie ortopedycznego (gorsetu). Dzięki wykorzystaniu możliwości oprogramowania do projektowania cyfrowego firmy Rodin4D oraz BodyMap® w V!GO każdy Pacjent może mieć wykonany gorset ortopedyczny bez tradycyjnego gipsowania.

BodyMap to system specjalnego materaca, na którym układany jest Pacjent. Po uzyskaniu odpowiedniej pozycji z zaopatrzenia odsysane jest powietrze, dzięki czemu kształt przyjęty pod- czas pobierania miary zostaje zachowany. Kształt ten jest następnie skanowany i przenoszony jako obraz do komputera, gdzie poddawany jest dalszej obróbce (łączeniu i nadawaniu ostatecznej korekcji gorsetu) – tak przygotowana miara cyfrowa CAD-CAM służy wykonaniu właściwego zaopatrzenia ortopedycznego.