Artykuły medyczne

Poniżej przedstawiamy prace medyczne i naukowe tworzone m.in przez Kadrę V!GO.

„ZASTOSOWANIE EGZOSZKIELETÓW W REHABILITACJI”

Współautor: Agnieszka Ciukszo – ortotyk V!GO

Źródło: „INNOWACYJNE TECHNOLOGIE WE WSPÓŁCZESNEJ REHABILITACJI” Redakcja naukowa: dr hab. n. o zdrowiu Ryszard Plinta prof. nadzw. SUM, ISBN 978-83-7509-349-0

„WYKORZYSTANIE LOKOMATU W PROCESIE REEDUKACJI CHODU PACJENTÓW ZE ZDIAGNOZOWANYM MÓZGOWYM PORAŻANIEM DZIECIĘCYM”

Współautor: Agnieszka Ciukszo – ortotyk V!GO

Źródło: „INNOWACYJNE TECHNOLOGIE WE WSPÓŁCZESNEJ REHABILITACJI” Redakcja naukowa: dr hab. n. o zdrowiu Ryszard Plinta prof. nadzw. SUM, ISBN 978-83-7509-349-0

„ZASTOSOWANIE KASKÓW KOREKCYJNYCH JAKO NIEINWAZYJNEJ METODY KORYGUJĄCEJ DEFORMACJE KOŚCI CZASZKI U NIEMOWLĄT I MAŁYCH DZIECI”

Współautor: Anna Mianowska – ortotyk V!GO / Agnieszka Ciukszo – ortotyk V!GO

Źródło: 

„WPŁYW ORTEZ KOŃCZYN DOLNYCH NA ZMIANĘ WARUNKÓW BIOMECHANICZNYCH U PACJENTÓW Z MÓZGOWYM PORAŻENIEM DZIECIĘCYM.”

Autor: Krzysztof Krasowicz – ortotyk V!GO / Wydział Mechatroniki Politechniki Warszawskiej, Zakład Techniki Rzeczywistości Wirtualnej, Warszawa, Polska

Źródło: Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja © MEDSPORTPRESS, 2019; 5(6); Vol. 21, 381-395 DOI: 10.5604/01.3001.0013.5791