Poznajmy się

Bardzo ważne jest doświadczenie, które przekazywane jest w V!GO kolejnym pokoleniom ortotyków.

Nasza kadra

Współczesna ortopedia i rehabilitacja, stawia przed indywidualnym zaopatrzeniem ortopedycznym, bardzo wysokie wymagania. Niejednokrotnie sukces czy porażka całego procesu usprawniania, zależą w dużej mierze od prawidłowo wykonanej ortezy. By sprostać tym oczekiwaniom Ortotyk musi znać nie tylko doskonale anatomię i biomechanikę człowieka, ale również musi umieć wykorzystać tą wiedzę w praktyce. Do tego konieczna jest znajomość przebiegu, czy etiologii (przyczyn) schorzeń, które doprowadzają do niepełnosprawności, a także znać metody ich leczenia.

Bez tej wiedzy wykonanie zaopatrzenia ortotycznego jest oczywiście możliwe, ale w wielu przypadkach po prostu nieskuteczne. Należy też pamiętać o idei Zespołu Terapeutycznego. Spotkania z rehabilitantem/fizjoterapeutą czy lekarzem prowadzącym wymagają od Ortotyka posługiwania się tym samym językiem medycznym.

W V!GO kładziemy bardzo duży nacisk na ten aspekt – począwszy od wykształcenia, poprzez konferencje medyczno-naukowe, a na wewnętrznych kursach i egzaminach doszkalających kończąc. Bardzo ważne jest też doświadczenie, które przekazywane jest w V!GO kolejnym pokoleniom ortotyków. Od 1956 roku robimy to nieprzerwalnie.

Zatrudniona w V!GO Kadra, zajmująca się
wykonywaniem ortez dzieli się na dwie grupy

Ortotyk

Osoba z kierunkowym wykształceniem medycznym (najczęściej mgr fizjoterapii, mgr biomechaniki), która odpowiedzialna jest za zaprojektowanie, pobranie miary i korekcję ortezy, odpowiada za finalny efekt terapeutyczny zaopatrzenia oraz nadzoruje na każdym etapie, prawidłowość procesów produkcyjnych. Zatrudnieni w V!GO Specjaliści to starannie wybrani i wyselekcjonowani na etapie rekrutacji absolwenci najlepszych polskich uczelni, między innymi:

 • Akademia Wychowania Fizycznego / Warszawa,
 • Akademia Wychowania Fizycznego / Katowice,
 • Akademia Wychowania Fizycznego / Poznań.
 • Akademia Wychowania Fizycznego / Gdańsk
 • Uniwersytet Medyczny / Łódź
 • Uniwersytet Medyczny / Lublin
 • Uniwersytet Medyczny / Gdańsk
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Politechnika Białostocka
 • Śląski Uniwersytet Medyczny
 • Wyższa Szkoła Rehabilitacji / Warszawa

Wszystkie osoby mają wykształcenie wyższe i choć nie jest to wymagane przepisami, taki standard obowiązuje w V!GO.
Ze względu na bogatą ilość ortez oferowanych przez nasza firmę, Ortotycy dzielą się na specjalizacje, np.:

 • ortotyka kończyn dolnych / górnych,
 • gorsety ortopedyczne,
 • kaski korekcyjne.

Ponad to wymogiem, jest by Ortotycy uczestniczyli zarówno w kursach specjalistycznych (organizowanych np. przez dostawców poszczególnych komponentów) jak i konferencjach/warsztatach medycznych organizowanych dla fizjoterapeutów/ lekarzy, tak aby byli na bieżąco z najnowszymi doniesieniami naukowymi w odniesieniu do schorzeń narządu ruchu.

Technik

Osoba która odpowiada za stronę techniczną i technologiczną wykonywanego zaopatrzenia ortopedycznego. Zajmuje się zarówno formowaniem materiałów ich obróbką jak i finalnym wykończeniem ortezy. Jest to specjalista w dziedzinie najnowszych tworzyw ich wykorzystywania i łączenia ze sobą. Tak specjalistyczna wiedza w połączeniu z doświadczeniem medycznym Ortotyka gwarantuje wykonanie produktu najwyższej jakości.