Finansowanie sprzętu ortopedycznego
ustawa za życiem

Refundacja NFZ

Każdej osobie ubezpieczonej przysługuje refundacja (dofinansowanie) do zakupu zaopatrzenia ortopedycznego, w tym ortez. Firma V!GO posiada podpisaną umowę z Wojewódzkim Oddziałami Narodowego Funduszu Zdrowia, co oznacza, że wspominania refundacja jest realizowana w naszej firmie. Wysokość dopłaty oraz jej częstotliwość jest określona odpowiednimi przepisami – Rozporządzeniami Ministra Zdrowia.

By otrzymać refundację za zakup zaopatrzenia ortopedycznego ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia należy (wg kolejności):

 1. Zgłosić się do lekarza specjalisty (ortopeda, neurolog, lekarz rehabilitacji medycznej) po wniosek o refundację.
 2. Na wniosku lekarz określa rodzaj wymaganego zaopatrzenia, a także jego ilość (np. na jedną lub dwie kończyny)
 3. Z wypełnionym przez lekarza wnioskiem należy udać się do właściwego oddziału NFZ (ze względu na miejsce zameldowania / zamieszkania), lub jego delegatury, celem potwierdzenia uprawnień do refundacji.
 4. Wniosek posiadający pieczęć NFZ jest oficjalnym dokumentem potwierdzającym refundację. Taki wniosek należy przedłożyć w firmie V!GO.

PCPR/MOPS

Oprócz ustawowego prawa do refundacji, opisanego powyżej, Pacjent, który spełnia określone kryteria dochodowe, może dodatkowo starać się o dofinansowanie do zakupu zaopatrzenia ortopedycznego (wyłącznie wówczas, gdy cena takiego zaopatrzenia, przekracza przyznaną refundację NFZ) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie lub Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Instytucje te mają wpisane w portfolio pomocy również dofinansowanie do zakupu zaopatrzenia ortopedycznego.

By dokładnie poznać procedurę uzyskania takiego dofinansowania zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z najbliższym oddziałem (ze względu na miejsce zamieszkania) PCPR/MOPS.

Fundacje

W Polsce działa wiele Fundacji i Organizacji Pożytku Publicznego, które w swoich działaniach statutowych przewidują indywidualne dofinansowania do zakupu zaopatrzenia ortopedycznego, lub umożliwiają prowadzenie zbiórki na ten cel (np. 1% darowizny przy odliczeniu podatku PIT). Ze względu na dużą ilość tych instytucji, a także indywidualne zasady co do rozpatrywania wniosków, rodzaju, trybu i formy składania dokumentów, nie jesteśmy w stanie przedstawić Państwu w niniejszym dziale wszystkich niezbędnych informacji, te z łatwością znaleźć można w Internecie, np. poprzez wyszukiwarkę Ogólnopolski Katalog Organizacji Pożytku Publicznego: https://www.fundacje.org/

Ustawa za Życiem

W dniu 4 listopada 2016 została wprowadzona ustawa Za życiem, która wspiera kobiety w ciąży i rodziny. Rodzic na podstawie zaświadczenia może skorzystać z pomocy i ulg jakie gwarantuje ustawa, m.in. skrócenie okresu refundacji na wybrany sprzęt rehabilitacyjny dla dzieci do 18-go roku życia.

Jak skorzystać z uprawnień?

Podstawą do skorzystania z uprawnień jest zaświadczenie, które potwierdza ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu. Zaświadczenie o chorobie powstałej w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, możesz otrzymać od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Zaświadczenie powinno zawierać informację, iż lekarz potwierdza u dziecka:

 • ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo
 • nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu,
  które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Kto wystawia zaświadczenie?

Zaświadczenie takie wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego (lekarz pracujący w placówce finansowanej przez NFZ), który:

 • posiada specjalizację II stopnia lub
 • tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii.

Zaświadczenie dla dzieci do 18 roku życia

Zgodnie z art. 18 ustawy:

 • lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ);
 • lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, który posiada specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w
  dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii lub pediatrii;

może wydać zaświadczenie dla dzieci do 18 roku życia, które uprawnia do:

 • skorzystania z wyrobów medycznych, na zasadach określonych w ustawie, oznacza to, że nie obowiązuje okres karencji, na podstawie zaświadczenia lekarskiego rodzic może podbić wniosek na nowe zaopatrzenie ortopedyczne.