BADANIE

symetrii czaszki

W naszej firmie istnieje możliwość przeprowadzenia testu symetrii czaszki. Jeśli zatem macie Państwo wątpliwości co do prawidłowego kształtu głowy Waszego dziecka zapraszamy na badanie, które oceni ryzyko wystąpienia deformacji.

Test wykonywany jest przy użyciu skanera i oprogramowania komputerowego, które pozwala na przedstawienie rzetelnych wyników. Analiza opiera się na metodzie „Nieinwazyjnej Oceny Stopnia Deformacji Kości Czaszki” opracowanej przez Leo. A van Vlimmeran z Department of Physical Therapy w Bernhoven Hospital Veghel w Holandii. Metoda ta pozwala na pomiar deformacji i zakwalifikowanie wyniku dziecka do jednej z 3 wyodrębnionych grup. Pierwsza grupa oznacza niewielkie odkształcenie i obraz fizjologiczny (nie wymagającej interwencji). Druga grupa to dzieci podwyższonego ryzyka deformacji, trzecia natomiast- oznacza odkształcenie znaczne i konieczność zastosowania kasku w celu poprawy kształtu czaszki. Tym samym test rozszerza diagnostykę medyczną i kwalifikuje, bądź wyklucza Pacjentów do ewentualnej dalszej terapii. Skanowaniu mogą być poddawani dorośli oraz dzieci, które ukończyły cztery miesiące życia.

Zaletą stosowanej metody jest :

  • nie inwazyjność – metoda jest całkowicie bezpieczna i bezstresowa dla dziecka
  • szybkość badania i prezentacji wyników

Po przeprowadzeniu testu rodzice otrzymują pisemny wynik wraz z opisem.

Przedmiotowe badanie wykonywane jest w oddziałach V!GO: Warszawa, Kraków

Test symetrii czaszki nie zastępuje badania klinicznego. Może być uzupełnieniem takiego badania lub wskazaniem do dalszej diagnostyki przez lekarzy specjalistów.