Vigo i Ottobock
#ŁączymySięDlaWas

Dwie wiodące firmy ortopedyczne łączą swoje siły, doświadczenie i wiedzę.

Od października połączone spółki będą istnieć pod jedną marką Ottobock. Tak jak do tej pory wszystkie nasze placówki będą otwarte dla naszych Pacjentów, a terminy umówionych wizyt pozostają bez zmian.

Zmieniamy się dla Was, aby jeszcze lepiej opiekować się naszymi Pacjentami.

Zapraszamy i do zobaczenia!

PRZYJĘCIA PACJENTÓW W ODDZIAŁACH V!GO W OKRESIE PANDEMII KORONAWIRUSA:  

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż zachowując środki ostrożności oraz ochrony zarówno Pacjentów, a także Pracowników V!GO nasze oddziały są otwarte i dostępne dla Państwa. Ze względu na zmienione czasy obsługi Pacjentów jak i pracy oddziałów, wynikające z przepisów ochrony przed pandemią koronawirusa (COVID-19/SARS-CoV-2), prosimy aby każda wizyta była umówiona i potwierdzona przez Biuro Obsługi Pacjenta dedykowanego oddziału V!GO (telefony dostępne w zakładce „kontakt”) oraz dostosowanie się do proponowanych godzin przyjęć (zależy nam aby w danym momencie w oddziale znajdował się tylko jeden Pacjent). Prosimy też o stosowanie się do zaleceń poniżej:

1. Na wizytę zapraszamy wyłącznie Pacjenta (1 osoba), a w razie konieczności – również jedną osobę towarzyszącą. Maksymalna ilość osób na jednej wizycie: 2 (Pacjent + Opiekun/Osoba towarzysząca).

2. Pacjent oraz Opiekun powinni posiadać maseczki oraz rękawiczki ochronne.

3. Prosimy o zachowanie punktualności przybycia na umówioną wizytę.

4. W miarę możliwości – prosimy o płatność kartą.

5. Prosimy o zrozumienie i współpracę z Biurem Obsługi Pacjenta co do pomiaru temperatury ciała. W przypadku stwierdzenia temperatury pow. 37 stopni C – zaprosimy Państwa na inny termin wizyty.

Dodatkowo, zgodnie z wytycznymi WHO, Ministerstwa Zdrowia, Sanepidu, Państwowego Zakładu Higieny i apelami w/w instytucji  o podjęcie działań profilaktycznych, a także w trosce o dobro i zdrowie naszych Pacjentów oraz Pracowników V!GO, prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi  informacjami:

1. Prosimy o przekładanie wizyt wszystkich Pacjentów, którzy:

  • przechodzą infekcję lub mają podejrzenie infekcji i/lub przeziębienia/grypy (podwyższona gorączka, kaszel,duszność, bóle, stawowe, mięśniowe, etc)
  • miały lub mają kontakt bezpośredni z osobami o objawach wskazanych powyżej w okresie krótszym niż 14 dni od ostatniego kontaktu
  • w czasie krótszym niż 14 dni przebywały w krajach o podwyższonej ilości zachorowań na koronawirusa i krajach objętych kwarantanną, bądź miały bezpośredni kontakt z takimi osobami. Lista krajów, o których mowa jest na bieżąco uaktualniania na stronach m.in. Głównego Inspektora Sanitarnego (www.gis.gov.pl)

2. Prośba wymieniona w punkcie 1 dotyczy również Opiekunów Pacjentów, towarzyszących podczas wizyty w oddziałach V!GO. Prosimy o ograniczenie do minimum ilość osób towarzyszących (opiekunów) Pacjentom podczas wizyty w oddziałach V!GO.

3. W związku z odpowiedzialną profilaktyką V!GO odwołuje wszelkie wydarzenia medyczne skupiające dużą liczbę osób, których jest Organizatorem, oraz zawieszamy nasz udział w wydarzeniach, gdzie występujemy jako Uczestnik

4. W każdym oddziale V!GO wprowadzone zostają zasady podwyższonej profilaktyki dotyczącej higieny (dezynfekcje).

5.  Ograniczeniu ulegają działania edukacyjne Pacjentów realizowane na terenie placówek służby zdrowia (przychodnie, gabinety, szpitale, etc.).

6. Ograniczeniom również podlegać mogą wizyty konsultacyjne organizowane na terenie innych placówek, niż oddziały V!GO (np. ośrodki rehabilitacyjne, w których odbywają się regularne konsultacje Pacjentów V!GO), w oparciu o wprowadzone zasady w tych placówkach do których VIGO ma obowiązek się dostosować. W takich sytuacjach i każdych innych preferowanym miejscem konsultacji pacjentów są Oddziały VIGO.

7. W celu szeroko rozumianej profilaktyki osoby przebywające w oddziałach V!GO mogą zostać poproszone o poddanie się zdalnemu badaniu temperatury ciała. Prosimy o pełną współpracę w tym zakresie z Personelem V!GO.

8. Kierując się dobrem wspólnym Zarząd firmy upoważnia Pracowników V!GO do odmowy realizacji wizyty w  przypadku stwierdzenia  wyraźnych objawów choroby, jej podejrzeń  lub sytuacji kontaktów z zarażonymi osobami w okresie poniżej 14 dni (patrz pkt 1.)

Jednocześnie informujemy, iż w związku z wprowadzeniem ograniczenia dostępu do edukacji (zamknięte szkoły i przedszkola) mogą wystąpić chwilowe braki personelu, co wiązać się może z wydłużonym oczekiwaniem na zamówione zaopatrzenie.

Zarząd oraz Pracownicy V!GO dokładają wszelkich starań, aby pobyt Państwa w naszych placówkach był bezpieczny, a wykonywane zaopatrzenie dostarczone w zaplanowanym terminie. Zapewniamy, iż pozostajemy w ciągłym kontakcie z właściwymi Służbami odpowiedzialnymi za opiekę medyczną i profilaktykę Obywateli na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i bezzwłocznie wprowadzamy wszelkie stosowne zalecenia i procedury.

W związku z możliwymi utrudnieniami, liczymy na Państwa zrozumienie i współpracę.

Mamy nadzieję ,że jest to sytuacja przejściowa i w niedługim okresie czasu będziemy mogli tak jak dotychczas służyć Państwu naszą wiedzą i umiejętnościami bez powyższych ograniczeń.

W sytuacji pytań i/lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny z oddziałami V!GO.

Poznajmy się!
Najlepsi specjaliści
V!GO Polska

W V!GO kładziemy bardzo duży nacisk na ten aspekt – począwszy od wykształcenia, poprzez konferencje medyczno-naukowe, a na wewnętrznych kursach i egzaminach doszkalających kończąc. Bardzo ważne jest też doświadczenie, które przekazywane jest w V!GO kolejnym pokoleniom ortotyków. Od 1956 roku robimy to nieprzerwalnie.

Co to są
ortezy ?

Są to zewnętrzne konstrukcje zakładane na ciało, które służą stabilizacji, korekcji, zabezpieczaniu czy unieruchamianiu wybranego odcinka ciała Pacjenta. Są uznanym elementem rehabilitacji Pacjenta, niejednokrotnie mającym fundamentalne znaczenie dla przebiegu tego procesu, a także poprawieniu jakości życia. W zależności od przeznaczenia i charakteru działania, wyróżnia się kilka typów ortez:

Ortezy do
doleczania

Ortezy
korekcyjne

Proces tworzenia

JAK WYKONUJE SIĘ ORTEZY?

Indywidualnie wykonywana orteza to produkt, złożony, na który wpływ ma wiele czynników, opisanych powyżej. Dlatego też cały proces jest równie złożony i wymaga zaangażowania wielu osób o specjalnych kwalifikacjach i predyspozycjach.
1.

KONSULTACJA

Jest to etap, w którym poznajemy Pacjenta, jego problem dysfunkcyjny i przebieg leczenia.

2.

POBRANIE MIARY

Od tego zależy jakość ortezy, dlatego musi być wykonane bardzo starannie i precyzyjnie.

3.

OBRÓBKA MODELU

Obróbka ma na celu nadanie ostatecznego kształtu i przebiegu korekcji.

4.

PRODUKCJA ORTEZY

Za proces produkcji odpowiedzialni są wyspecjalizowani technicy.

5.

PRZYMIARKA

Sprawdzamy zachowanie ortezy, jak i jej wpływ na Pacjenta (stabilizacja, korekcja).

6.

ODBIÓR

Orteza jest przygotowana do użycia, a Pacjent jest instruowany co do sposobu użytkowania.

Materiały

DO TWORZENIA ORTEZ

Zaopatrzenie ortopedyczne to jedna z gałęzi medycyny, która uległa znacznemu rozwojowi w ostatnich dziesięcioleciach.Wynika to zarówno z postępu technologicznego, nowych metod pobierania miary oraz korekcji, a także różnego rodzaju materiałów spełniających indywidualne potrzeby Pacjentów.

Ponadto obecnie dąży się do uzyskania jak najlżejszego zaopatrzenia, tak zaprojektowanego by zawierało tylko niezbędne elementy potrzebne do wsparcia lub odtworzenia zaburzonej funkcji.

Zgodnie z powyższym stosuję się najczęściej takie materiały jak:

  • Materiały termoplastyczne (kształtowane w niskich lub wysokich temperaturach) o określonej grubości i gęstości (sprężystości). Do nich najczęściej zalicza się polipropylen (PP) i polietylen (PE),
  • Atestowane żywice akrylowe (technika laminacji)
  • Włókno węglowe

Kierując się zasadą komfortu Pacjenta i pożądanym efektem korekcji, kierunek rozwoju materiałów stosowanych w ortotyce wyznaczają miękkie tkaniny o specjalnie dobranej strukturze i składzie (np. materiał Aerosoft 3D). Zapewniają przewiewność, lekkość, a tym samym komfort użytkowania, nie tracąc przy tym efektu pożądanej korekcji.